Değerli Meslektaşlarımız ve Sevgili Öğrencilerimiz,

Türkiye’de iletken polimerler üzerine çalışan akademisyenleri ve bu konuya ilgi duyan lisans/lisansüstü öğrencileri bir araya getirmek üzere “I. Ulusal Nanoteknolojide İletken Polimer Günleri [I.UNIPG 2022]” Süleyman Demirel Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi, Kimya Bölümü tarafından 29-30 Nisan 2022 tarihleri arasında online olarak düzenlenecektir.

İletken polimerlerin sentezinden uygulamalarına kadar olan süreçlerin tartışılacağı bu toplantının, bu alandaki gelişmelerin ve beklentilerin paylaşılacağı önemli bir platform oluşturacağı, bilim insanlarının araştırmalarına ve öğrencilerimizin vizyonlarına önemli katkılar sunmayı amaçlıyoruz.

Çevrimiçi düzenlenecek olan toplantımız ulusal nitelikte olup etkinliğin sunum dili Türkçe ve İngilizce’dir.

Etkinlik kapsamında bilim kurulu tarafından kabul edilen çalışmalar Bildiri Özet E-Kitabı olarak, Webinar Sunum Kayıtları ile birlikte TOPLANTI ÖZETİ sekmesinden paylaşılacaktır.

Değerli meslektaşlarımızı ve sevgili öğrencilerimizi, iletken polimerlerin sentezi ve nanoteknolojik uygulamalarına yönelik alanlarda çalışan tüm bilim insanlarını I. Ulusal Nanoteknolojide İletken Polimer Günleri etkinliğimizde görmek bizleri memnun edecektir.

Etkinliğe katılımınızdan ve sizleri de aramızda görmekten mutluluk duyarız.

Saygılarımızla
Düzenleme Kurulu Adına,
Prof. Dr. Ayşegül UYGUN ÖKSÜZ