Değerli Meslektaşlarımız ve Sevgili Öğrencilerimiz,

Türkiye’de İletken Polimerlerin Nanoteknoloji alanındaki uygulamaları üzerine çalışan akademisyenleri, araştırmacıları ve bu konuya ilgi duyan lisans/lisansüstü öğrencileri bir araya getirmek üzere;
“II. Ulusal Nanoteknolojide İletken Polimer Günleri (II.UNIPG 2024)” Süleyman Demirel Üniversitesi, Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi, Kimya Bölümü tarafından 22-26 Temmuz 2024 tarihleri arasında yüz yüze olarak düzenlenecektir.

İletken polimerlerin sentezinden uygulamalarına kadar olan süreçlerin tartışılacağı kongrede, bu alandaki gelişmelerin ve beklentilerin paylaşılacağı önemli bir platform oluşturmayı, bilim insanlarının araştırmalarına ve öğrencilerimizin vizyonlarına önemli katkılar sunmayı amaçlıyoruz.

Yüz yüze düzenlenecek olan toplantımız ulusal nitelikte olup etkinliğin sunum dili;

Türkçe ve İngilizce’dir.

İletken polimerlerin nanoteknoloji alanındaki uygulamaları üzerine çalışan değerli meslektaşlarımızı, sevgili öğrencilerimizi ve konuya ilgi duyan tüm bilim insanlarını II. Ulusal Nanoteknolojide İletken Polimer Günleri etkinliğimize davet ediyoruz.

Etkinliğe katılımınızdan ve sizleri de aramızda görmekten mutluluk duyarız.

Saygılarımızla
Düzenleme Kurulu Adına,
Prof. Dr. Ayşegül UYGUN ÖKSÜZ