Program


29 Nisan 2022 – Cuma

SAATKONUŞMACIKONU
09.15
09.30
Prof. Dr. Ayşegül UYGUN ÖKSÜZUNIPG 2022 – Açılış Konuşması
1. OTURUM
09.30
10.15
Davetli Konuşmacı
Prof. Dr. Metin AK
Elektrokromik İletken Polimerler  
10.15
11.00
Davetli Konuşmacı
Prof. Dr. Ali ÇIRPAN
Konjüge Polimerler ve Optoelektronik Uygulamaları
11.00
11.30
KAHVE ARASI
11.30
11.45
Konuşmacı
Doç. Dr. Neslihan NOHUT MAŞLAKÇI
Plazma Modifiyeli Kitosan-iletken Polimerlerin Elektrospun Fiberlerinin
Biyofilm Oluşumu Üzerindeki Etkilerinin İncelenmesi
11.45
12.00
Konuşmacı
Dr. Öğr. Üyesi Emine GÜLER ÇELİK
Küçük Molekül Analizine Yönelik Nanobiyoteknolojik Uygulamalarda İletken Polimerler
12.00
12.15
Konuşmacı
Doç. Dr. Rukiye AYRANCI
Nano/Mikromotor Üretimi İçin Özel İletken Polimer Tasarımı
12.15
13.00
ARA
2. OTURUM
13.00
13.45
Davetli Konuşmacı
Prof. Dr. Handan KAMIŞ
Fotokatalizde İletken Polimerler
13.45
14.30
Davetli Konuşmacı
Prof. Dr. Meral KARAKIŞLA
Nanomalzeme Teknolojisinde İletken Polimerler ve Sensör Uygulamalarındaki Gelişmeler
14.30
15.15
Davetli Konuşmacı
Prof. Dr. Serap GÜNEŞ
Organik Elektronikte Yarı İletken Molekül ve Polimerlerin Kullanımı
15.15
15.30
ARA
3. OTURUM
15.30
16.15
Davetli Konuşmacı
Prof. Dr. Filiz KURALAY
İletken Polimer Temelli Nano/mikromotorlar ve Biyomedikal Uygulamaları
16.15
16.30
Konuşmacı
Dr. Merve GÜZEL
İletken Polimer ve Polioksometalat Kümelerinin Sinerjik Etkisine Dayalı Tasarlanmış
Hibrit Organik-İnorganik Nanokompozit Filmler
16.30
16.45
Konuşmacı
Eylem ÇELİK
A Comparison Between Theoretical and Experimental Studies
of Carbazole Based Conducting Polymers
16.45
17.00
Konuşmacı
Arini Qurrata AYUN
Trans-to-Cis isomerization of Azobenzene Derivatives:  
An Experimental and Theoretical Study    

30 Nisan 2022 – Cumartesi

SAATKONUŞMACIKONU
 1. OTURUM
10.30
10.45
Konuşmacı
Doç. Dr. Sadık ÇOĞAL
Elektrokatalitik Uygulamalar İçin İletken Polimer Bazlı Malzemeler
10.45
11.00
Konuşmacı
Alime PÜR
Hyalüronik Asit Bazlı Mikromotorlar
11.00
11.15
Konuşmacı
Gizem Gülistan BOZKURT
Güneş Pilleri Uygulamaları İçin Polioksometalat-İletken Polimerin Akıllı Kombinasyonu
11.15
11.30
Konuşmacı
Ülkü BALANDIZ
İletken Polimer Tabanlı Demir (III) İyonu Tayin Edebilen Sensör Platformu Geliştirilmesi
11.30
11.45
Konuşmacı
Seda SERT
Bazı Azobenzen Türevlerinin Solar-Termal Enerji Yoğunluklarının İncelenmesi
11.45
13.30
ARA 
 2. OTURUM 
13.30
14.15
Davetli Konuşmacı
Prof. Dr. Suna TİMUR
İletken Polimerlerden Biyofonksiyonel Yüzeylere
14.15
15.00
Davetli Konuşmacı
Prof. Dr. Zeki BÜYÜKMUMCU
Tellurofen Halkalı Bazı İletken Polimerlerin DFT-PBC ile İncelenmesi
15.00Prof. Dr. Ayşegül UYGUN ÖKSÜZUNIPG 2022 – Kapanış Konuşması