Toplantı Özeti

UNIPG 2022 Webinar Toplantısı;

9 davetli konuşmacı, 11 konuşmacı, 195 kayıtlı dinleyici ve 24 dışarıdan dinleyici olmak üzere toplam 239 katılımcıyla gerçekleştirilmiştir.

239 katılımcı dağılımı; 17 Profesör, 14 Doçent, 48 Doktora, 62 Lisansüstü Öğrenci ve 98 Lisans Öğrencisi şeklindedir.

Ayrıca katılımcıların düzenlenmiş listesine ulaşmak için buraya tıklayabilirsiniz.


UNIPG 2022 1. GÜN KONUŞMACILARI

Video SüresiKonuşmacıKonu
0:00Prof. Dr. Ayşegül UYGUN ÖKSÜZUNIPG 2022 – Açılış Konuşması
0:06Prof. Dr. Metin AKElektrokromik İletken Polimerler
0:40Prof. Dr. Ali ÇIRPANKonjüge Polimerler ve Optoelektronik Uygulamaları
1:27Doç. Dr. Neslihan NOHUT MAŞLAKÇIPlazma Modifiyeli Kitosan-iletken Polimerlerin Elektrospun Fiberlerinin
Biyofilm Oluşumu Üzerindeki Etkilerinin İncelenmesi
1:47Dr. Öğr. Üyesi Emine GÜLER ÇELİKKüçük Molekül Analizine Yönelik Nanobiyoteknolojik Uygulamalarda İletken Polimerler
2:03Doç. Dr. Rukiye AYRANCINano/Mikromotor Üretimi İçin Özel İletken Polimer Tasarımı
2:25Prof. Dr. Handan KAMIŞFotokatalizde İletken Polimerler
3:27Prof. Dr. Meral KARAKIŞLANanomalzeme Teknolojisinde İletken Polimerler ve Sensör Uygulamalarındaki Gelişmeler
4:14Prof. Dr. Serap GÜNEŞOrganik Elektronikte Yarı İletken Molekül ve Polimerlerin Kullanımı
5:09Prof. Dr. Filiz KURALAYİletken Polimer Temelli Nano/mikromotorlar ve Biyomedikal Uygulamaları
5:52Dr. Merve GÜZELİletken Polimer ve Polioksometalat Kümelerinin Sinerjik Etkisine Dayalı Tasarlanmış
Hibrit Organik-İnorganik Nanokompozit Filmler
6:12Eylem ÇELİKA Comparison Between Theoretical and Experimental Studies
of Carbazole Based Conducting Polymers
6:30Arini Qurrata AYUNTrans-to-Cis isomerization of Azobenzene Derivatives:
An Experimental and Theoretical Study

UNIPG 2022 2. GÜN KONUŞMACILARI

Video SüresiKonuşmacıKonu
0:00Doç. Dr. Sadık ÇOĞALElektrokatalitik Uygulamalar İçin İletken Polimer Bazlı Malzemeler
0:30Alime PÜRHyalüronik Asit Bazlı Mikromotorlar
0:42Gizem Gülistan BOZKURTGüneş Pilleri Uygulamaları İçin Polioksometalat-İletken Polimerin Akıllı Kombinasyonu
0:54Ülkü BALANDIZİletken Polimer Tabanlı Demir (III) İyonu Tayin Edebilen Sensör Platformu Geliştirilmesi
1:11Seda SERTBazı Azobenzen Türevlerinin Solar-Termal Enerji Yoğunluklarının İncelenmesi
1:35Prof. Dr. Suna TİMURİletken Polimerlerden Biyofonksiyonel Yüzeylere
2:17Prof. Dr. Zeki BÜYÜKMUMCUTellurofen Halkalı Bazı İletken Polimerlerin DFT-PBC ile İncelenmesi
2:49Prof. Dr. Ayşegül UYGUN ÖKSÜZUNIPG 2022 – Kapanış Konuşması

UNIPG 2022 E-KİTAPÇIK

Etkinlik tanıtımı ve konuşmacıların metin özetlerini içeren (davetli konuşmacılar hariç listelenmiştir) e-kitapçık için buraya tıklayabilirsiniz.


UNIPG 2022 WEBİNAR GALERİSİ